Ying-Qing Wu

Professor Emeritus
Biography
Research areas
  • Topology
A portrait of Ying-Qing Wu
Education
PhD, Beijing University